Privacyverklaring

Privacy is voor kijkkamer erg belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen waarvoor ze bedoeld zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we van je weten en hoe we hier mee omgaan.

Welke persoonsgegevens en waarvoor

Kijkkamer verwerkt en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door onze klanten worden verstrekt en die voor ons noodzakelijk zijn voor het informeren, adviseren, aanmeten, ontwerpen en vervaardigen van brillen, brillenglazen, monturen en contactlenzen en het verlenen van service. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

Bescherming van persoonsgegevens

Als je bij kijkkamer komt voor service, advies of iets besteld, dan wil je niet dat jouw persoonsgegevens met anderen worden gedeeld. Dat is logisch, dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen wij er alles aan om jouw privégegevens ook privé te houden en delen deze zeker niet met andere bedrijven of instellingen, tenzij wetgeving dat dwingend vereist. Verder verwerkt en bewaart kijkkamer persoonsgegevens in een beveiligde digitale omgeving en slaat deze extern op als beveiligde back-up. Bij al onze werkprocessen worden persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd en geanonimiseerd.  Verder gaat alle geprinte informatie na verwerking in de papierversnipperaar.

Inzien, wijzigen, verwijderen en bewaartermijn van persoonsgegevens

Je bent zelf eigenaar van jouw eigen persoonsgegevens. Het is dan ook belangrijk om de persoonsgegevens bij ons up-to- date te houden. Je kunt dat persoonlijk doen bij ons in de winkel of schriftelijk. Zo kun je de eigen persoonsgegevens inzien en waar nodig wijzigen. Ook is het mogelijk om op verzoek de persoonsgegevens, of een deel daarvan, te verwijderen. Let op! Verwijderen van persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor service en garantiemogelijkheden. Verder is het goed te weten dat wij adresgegevens maximaal 10 jaar bewaren en identificatiegegevens maximaal 15 jaar na je laatst geregistreerde aankoop of meting. Daarna worden alle transacties geanonimiseerd.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Kijkkamer behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te verbeteren. Raadpleeg onze privacyverklaring geregeld om op de hoogte te blijven van deze verbeteringen. De laatste aanpassing van onze privacyverklaring deden wij op 9 mei 2018.

Klacht indienen

Als je vindt dat kijkkamer niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze contactgegevens

kijkkamer | opticien
Segeersstraat 35
4331JM Middelburg
T +31 118 674004
E winkel@kijkkamer.nl